lördag 30 augusti 2014

Frågvisa


På måndag startar jag arbetet med att coacha våra två årskurs 3:or i webbpublicerig. I samråd med klasslärarna har vi landat i att skapa en form av webbtidning i bloggform. Jag har de senaste dagarna letat efter lämpliga teman (stil/layout) på bloggen och hittade till slut ett tema som jag tror kan fungera.

Jag vill att bloggen ska kännas som en webbtidning och att den ska kännas inbjudande och trevlig. I temat jag valt är bilderna i fokus. Jag ger mig själv utmaningen att i samarbetet med eleverna arbeta med bildens betydelse. Bloggens tema gör att vi oundvikligen behöver prata om vad bilder förmedlar för budskap. Det ska bli spännande. 

Jag har byggt en början av sidan, men jag ser fram emot att starta tillsammans med eleverna så att de får komma med och sätta sin prägel på sidan. Eleverna ska få börja med att samla ihop frågor, sådant de är nyfikna på. Det är det som innehållet i bloggen är tänkt ska bygga på. Genom sina frågor kommer eleverna att bli visa. Därav bloggnamnet - frågvisa :)
Eleverna kommer i starten också få designa förslag till logotyp till headern på sidan. Bland förslagen ska de sedan få rösta fram sin favorit. 

Sidan hittar du på adressen www.fragvisa.se  

måndag 25 augusti 2014

Bloggintresset ökar

Idag har jag mött 21 taggade lärare för första delen i en Webbstjärnebloggkurs. Jag är Webbstjärneambassadör vilket innebär att jag håller kurser/workshops i hur man kommer igång med sin Wordpressblogg i tävlingen Webbstjärnan.

Första gången jag skulle hålla i den här typen av kurs för cirka två år sedan fick vi ställa in kursen på grund av att det var för få anmälda nu är kursen överfull och flera står på väntelista för en ny kurs. Det känns superkul att allt fler börjar upptäcka bloggens möjligheter i undervisningen :)

CC by Webbstjärnan/Martin Ander
Vi du också gå en Webbstjärdekurs?
Här är länk till alla Webbstjärnans kurser i Sverige.
Här är länk till Webbstjärnans webbkurser.


fredag 15 augusti 2014

Stolt

Jag är hedrad över att vara nominerad till Guldäpplet för andra året i rad :)

Läs mer om Guldäpplet här.
Se alla nominerade här.

Se intervju med förra årets vinnare här:

tisdag 27 maj 2014

Eleven som producent

Onsdag 28 maj har vi IT-didaktiker i Uppsala kommun en fortbildningsdag för kommunens lärare. Vi har fått pedagoger på våra IT-pilotskolor samt några andra pedagoger att dela med sig av egna erfarenheter av att arbeta med IT i klassrummet. Det blir 20 valbara föreläsningar i tre pass vardera. Besökarna plockar själva ihop sin dag efter egna behov och önskemål.

Själv föreläser jag om elevens som producent i sitt lärande. Här är min presentation.
Ni som har äppel-produkter kan behöva använda webbläsaren Puffin för att kunna se bildspel och komma åt länkar.
måndag 19 maj 2014

Lärandemiljöer som inspirerar till framtidens samhälle

Jag har lite svårt att placera mina inlägg med reflektioner från online-kursen Learning Creative Learning. De passar bra både på min slöjdpedagogblogg och här på min IT-pedagogblogg. Kanske är det just det att kursens innehåll berör båda mina pedagogiska fokusområden: IT och kreativt skapande, som gör att jag har fastnat för kursen.

I fjärde sessionen av Learning Creative Learning (2013) samtalar Alan Kay och Brian Silverman om Kraftfulla idéer (Poerful ideas). Jag blev inte riktigt lika fångad av den här sessionen som av tidigare, men en tanke har dröjt sig kvar och virvlat runt i min hjärna på det där utmanande kreativa sättet som tankar ibland kan virvla.

Alan Kay pratade om Maria Montessoris idé om att elever ska få växa upp och får förutsättningar att vara en del i det nya århundradet. För att det skulle bli möjligt såg hon det som viktigt att skapa en lärandemiljö där eleverna får möta något annat än de får möta hemma. Med annat menade hon möjligheten att möta ny teknologi och aktiviteter som kan göra dem till aktiva medlemmar i ett framtida samhälle.

Maria Montessori skapade en pedagogik för 1900-talets barn. Hon skapade en nytänkande skolmiljö med pedagogik, filosofi och teknik som var den bästa för sin tid.
Vilka skolmiljöer erbjuder vi våra elever? Kan vi erbjuda våra elever en pedagogik, filosofi och teknik som är den bästa för vår tid? Inspirerar våra skolmiljöer eleverna till att bli kreativa och aktiva samhällsmedborgare? Om du fick fria händer och ett fett bidrag, vad skulle du vilja börja med att förändra?


Making is learning

I tredje sessionen av Learning Creative Learning (2013) samtalar Dale Daugherty och Leah Buechley om Makerkulturen.

Leah talar om making - skapa/uppfinna - som något väldigt grundläggande i att vara människa. Hon beskriver hur hon är med och skapar "hybrida möteplatser" bär till exempel origami och teknik eller lapptäcksteknik och IT blandas i syfte att nå nya grupper med Maker-kulturen. Hon menar att skapande - känslan av att kunna påverka, förstå och skapa sin omgivning (ur teknisk aspekt, men även i djupare betydelse som jag förstår henne) - är något alla bör få möjlighet till. När den här typen av aktiviteter hänvisas till fritidsintressen kommer det bara en liten grupp till del och Leah förespråkar därför att Maker-kulturen ska få ta plats i de allmänna skolorna. I mötet med skolans värld har hon genast stött på frågor som: Hur kan skapande mätas? Är det effektivt att låta eleverna fippla med teknik och skapande? Vad lär sig eleverna? Finns det nationella prov i skapande? Frågor som inte är helt obekanta för diskussioner kring slöjdens varande eller icke varande.

Dale och Leah pratade om Makerkulturen som en "mindset" istället för en "toolset". De menar att det handlar om att skapa miljöer där barn får skapa och göra och att det är just genom att göra som man lär sig. Kunskapen skapas i själva görandet.
Makerkulturen kan bestå av olika former av forum såsom Maker Faires, workshops med mera. Dale pratar om styrkan i när man visar och delar sina kreationer och när man skapar tillsammans. Att just visa upp och dela med sig av erfarenheter och lärdomar är motiverande i sig, menar Dale. Dela-kulturen skapar möten som i sin tur kan leda till nya kunskaper.

Återigen tänker jag att Makerkulturen rimmar väldigt bra med den svenska slöjdundervisningen. I slöjden har vi möjlighet att ge eleverna en miljö där de får skapa, undersöka och lära genom att vara kreativa. Det känns som en förmån att redan ha det utrymmet i en nationell kursplan. Det känns som en styrka att ha ett universitet som MIT som för upp de här frågorna på dagordningen och bjuder in till samtal och kunskapsutveckling.
Läs mer:
Omvärldsbloggen 140221: Makerkulturen – en viktig trend för skolan?
Omvärldsbloggen 140509: Lärandeanalytik och makerkultur
Hello Ziggy: In med makerkulturen i skolan

Jag har lite svårt att placera mina inlägg om just kursen Learning Creative Learning. Inläggen passar både på min slöjdpedagogblogg och här på min IT-pedagogblogg. Läs även mitt tidigare inlägg med reflektion från kursen på min slöjdblogg: Lära kreativt lärande
...och ett inlägg om ett besök på Stockholm Mini Maker Faire

Hellre mobilen

-Jag bloggar hellre på mobilen! säger eleven till mig när jag erbjuder en av våra bärbara datorer från datavagnen.

Via Wordpressappen i mobilen kan eleven blogga och bifoga bilder och annat material som eleven har samlat i sin mobil. Hur kan vi som skola möte det behovet med de IT-verktyg vi erbjuder i form av datorer och nätverk? Vi ligger efter kan jag konstatera...

Eleverna arbetar med sina blogginlägg med hjälp av den respons de fått.